Balgobind ICT respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail), stemt u in met deze Privacy Policy. Balgobind ICT is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 1. Via deze website of anderszins kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld als u zich bij ons registreert, een offerte aanvraagt of een order plaatst voor producten of diensten, meedoet aan een enquête, dan wel als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een mailinglijst. De gegevens die wij nodig kunnen hebben, zijn onder meer uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, beroep, klantnummer, credit card en andere bankgegevens, en andere informatie ter uitvoering van onze dienstverlening en onze overige activiteiten.
 2. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
  het (laten) verwerken van uw order en het (laten) uitvoeren van onze dienstverlening;
  afhandeling van door u aangevraagde of van u verkregen informatie;
  informatievoorziening over actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en andere mailings);
  verbetering van onze producten en diensten (bijvoorbeeld via enquêtes of registraties van calls);
  verbetering en beveiliging van onze website; en
  registreren bezoekersgegevens van (onderdelen van) onze website en samenstellen van gebruiksstatistieken.
 3. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan met ons gelieerde ondernemingen binnen de Europese Unie, aan agenten en andere derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Indien het noodzakelijk is dat Balgobind ICT uw gegevens buiten de Europese Unie uitvoert, wordt dat uitsluitend gedaan met uw instemming dan wel op basis van een van de Minister van Justitie verkregen vergunning. Tevens kunnen wij voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend op basis van de met Balgobind ICT afgesloten bewerkersovereenkomst in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 4. Ter bescherming van uw persoongegevens hanteert Balgobind ICT passende beveiligingsmaatregelen. Voor meer informatie, verwijzen u graag naar de internetpagina over ''Beveiliging''.
 5. Via deze website kunnen wij gebruik maken van cookies ter individualisering van bezoekerservaringen. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw computer opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan deze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website. Voor meer informatie over cookies, verwijzen wij u naar de internetpagina over ''Cookies''.
 6. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Balgobind ICT is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.
 7. Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.
 8. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.U kunt uw gegevens altijd opvragen en zonodig laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen per e-mail: privacy@balgobind.nl.

Ervaring op maat

Met behulp van technologie kunnen wij betere, op de klant aangepaste ervaringen bieden. Bij Balgobind ICT gebruiken we hoofdzakelijk "cookies" om beter te achterhalen welke service- en ondersteuningsinformatie geschikt is voor uw systeem en om uw winkelervaring met onze online winkel te behouden. Hoewel wij deze technologie gebruiken, betekent dit niet dat wij alles over u weten. Wij kunnen wel bepaalde, beperkte gegevens over u verzamelen, zoals het type computer dat u gebruikt, maar verder is ons gebruik van cookies gewoon ontworpen om u een betere ervaring te bieden bij het gebruik van www.balgobind.nl. Het is niet de wens of bedoeling van Balgobind ICT om een inbreuk te plegen op uw privacy bij het gebruik van de website Balgobind ICT.com.

Webbeacons

Wij, of derden die namens ons optreden, maken mogelijk gebruik van webbeacons op onze website, in onze e-mails, in onze advertenties op andere sites, of in onze advertenties in e-mails van anderen. Een webbeacon is een elektronische afbeelding waarmee een cookie op uw computer kan worden herkend wanneer u een webpagina of e-mail bekijkt. Webbeacons helpen ons de doeltreffendheid van onze website en van onze advertenties op verschillende manieren te meten. Wij kunnen zo bijvoorbeeld nagaan hoeveel individuele personen onze website bezoeken vanuit een bepaalde advertentie of op onze website een aankoop doen na een bepaalde advertentie te hebben bekeken. We kunnen zo ook nagaan wanneer een webpagina is bekeken en een beschrijving geven van de pagina waarop de webbeacon is geplaatst. Webbeacons helpen ons ook om de doeltreffendheid van onze e-mailcampagnes te meten door bijvoorbeeld te tellen hoeveel individuen een e-mail openen of erop reageren, of door na te gaan wanneer een e-mail wordt geopend en hoeveel maal een e-mail wordt doorgestuurd.

De informatie die wij verzamelen kan enige persoonlijke gegevens bevatten en webbeacons staan ons toe gebruikers te herkennen door middel van Balgobind ICT-cookies. Wij kunnen de informatie die wij via webbeacons verzamelen ook combineren met andere persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld. Wij gebruiken al deze informatie om onze marketing beter op u af te stemmen en kunnen deze informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals het activeren van uw persoonlijk winkelwagentje, het aanpassen van inhoud op onze website en voor interne onderzoeksdoeleinden.

Wij staan derden niet toe om hun eigen webbeacons op onze website of in onze advertenties te plaatsen. De persoonlijke informatie die via webbeacons wordt verzameld, wordt geenszins met derden gedeeld, met uitzondering van serviceproviders die namens ons optreden en die contractueel het verbod hebben gekregen om dergelijke informatie voor enig ander gebruik of enige bekendmaking te gebruiken.

U kunt enkele webbeacons onbruikbaar maken door cookies te weigeren.

E-mail: privacy@balgobind.nl